Contact en Retour

Duikschool divearound

Bezoekadres

Lhee 76

7991 AH, Dwingeloo

info@divearound.com

06-46313670

KVK; 04077188

BTW; NL194341100B01

IBAN: NL92ABNA0460641913

Herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van bestelling van producten mits het product ongeopend is.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van bestelling maar met tenminste 72 uur voor aanvang cursus.

De herroepingstermijn is niet van toepassing op digitale producten van PADI welke geactiveerd zijn, bij een conflict in deze wordt u doorverwezen naar PADI.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Algemene Voorwaarden duikschool divearound per 30-09 2015.

Duikschool divearound bestaat uit eigenaar J.M.Langenkamp en alle door hem aangewezen
vrijwilligers en freelancers. In het vervolg worden zij aangeduid als “divearound”
Artikel 1.
Medisch.
Iedere deelnemer aan een PADI programma van divearound dient de Medische Verklaring
doorgenomen te hebben en te paraferen op het inschrijf formulier. Men is zelf
verantwoordelijk voor eigen medische geschiktheid voor alle niet-PADI activiteiten.
Hoewel een medische keuring in Nederland niet verplicht is wanneer men alle vragen met
NEE kan beantwoorden wordt deze ten zeerste aanbevolen. Er is in geen enkel geval
teruggave van gemaakte kosten mogelijk. Misschien dekt een verzekering een medische
ongeschiktheid wanneer er een medische keuring is geweest.
Artikel 2.
Verantwoordelijkheid.
De cursist is mede verantwoordelijk voor de uitstraling van het bedrijf divearound en zal de
aanwijzingen van divearound opvolgen.
divearound is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen
van de deelnemer.
De cursist stelt zich tevoren op de hoogte van de risico’s van activiteiten van divearound dmv
een handtekening onder wereldwijde en Nederlandse wetgeving welke door divearound voor
aanvang van het praktijk gedeelte van de activiteit aangeboden wordt.
Artikel 2.1
Op locatie.
Wordt divearound ingehuurd door derden dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor
eventuele schade aan of op de locatie waar divearound haar activiteit aanbied.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de veiligheid van de locatie.
Artikel 3.
Cursus.
Door zich in te schrijven dmv het (aan)betalen van een factuur voor een cursus verplicht de
cursist zich het cursusgeld te voldoen en tijd te besteden aan theorie door zelfstudie, wanneer
dit in onvoldoende mate is gedaan (door divearound te beoordelen) kan er uitsluiting van de
cursus plaats vinden zonder teruggave cursus geld.
divearound verplicht zich binnen de normale grenzen van mogelijkheden en haalbaarheid de
cursist zoveel mogelijk te helpen bij de zelfstudie.
De cursist zal op de afgesproken data en tijd aanwezig te zijn.
Afwezigheid of te laat verschijnen betekent uitsluiting van de cursus zonder teruggave
cursusgeld.
Bij medische of verzachtende/ onvoorziene omstandigheden wordt door divearound besloten
of er al dan niet kosteloos in een andere cursus ingestroomd kan worden.
Wanneer dit niet realiseerbaar is, wordt een minimaal bedrag van 75 euro per extra dagdeel in
rekening gebracht.
De cursist stelt zichzelf voor de cursus op de hoogte van de eisen die aan de cursus verbonden
zijn om deze te volgen en te volbrengen.
Indien gewenst zal divearound voor de cursus de opleiding vereisten via email doen toekomen
aan cursist en doornemen met de cursist.
divearound behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers.
Elke cursus moet binnen 6 maanden en-of 1 duikseizoen na inschrijf datum afgerond worden.
Is er meer tijd nodig dan wordt per cursist een nieuw schema bepaald waarbij er een minimaal
bedrag van 75 euro per extra dagdeel in rekening wordt gebracht.
Artikel 4.
Veiligheid en Gedrag.
De cursist volgt alle aanwijzingen van divearound op.
divearound is ten alle tijden bevoegd een cursist de cursus, zonder teruggave cursus geld, te
laten verlaten wegens onbehoorlijk gedrag welke de veiligheid of het normale fatsoen in
gevaar brengt.
Bij verlies, (moedwillige) vernieling, of (grove) nalatigheid, door divearound te beoordelen,
van divearound materiaal, wordt de reparatie met bijkomende onkosten van het materiaal in
rekening gebracht, dit loopt ter controle via een externe partij.
Artikel 4.1
Uitrusting.
Indien een cursist eigen uitrusting gebruikt ligt de verantwoordelijkheid van de staat van het
materiaal bij deze cursist. Bij twijfel vanuit divearound over de veiligheid van de uitrusting
kan divearound een cursist weigeren zonder dat de cursist daarvoor vergoeding ontvangt.
Wordt er een cursus afgebroken vanwege eigen ondeugdelijk materiaal dan volgt bijbetaling
van de cursus.
Artikel 5.
Betaling cursus.
20% van het totale factuurbedrag dient voldaan te worden om de reservering van kracht te
laten gaan. Dit bedrag wordt bij annulering vanuit huurder, om wat voor reden dan ook, niet
gestorneerd. Door (aan)betaling van factuur gaat men automatisch akkoord met de Algemene
Voorwaarden.
Facturen dienen 7 dagen voor aanvang van de activiteit volledig voldaan te zijn. Blijft men in
gebreke dan volgt annulering vanuit divearound zonder stornering reserveringskosten.
Bij annulering binnen een week voor aanvang om welke reden dan ook vind er geen restitutie
plaats. Bij annulering tijdens de cursus om welke reden dan ook vind er geen restitutie plaats.
Artikel 5.1
Betaling anders dan cursus.
Betaling dient per ommegaande ontvangst factuur voldaan te worden. Bij in gebreke blijven
volgt wekelijks een verhoging van 10% van het totale factuurbedrag.
Artikel 6.
Privacy.
Alle deelnemers (en hun gasten) van een activiteit van divearound geven, door deel te nemen
aan de activiteit, toestemming om (beeld)materiaal van de activiteit te mogen gebruiken voor
PR van divearound in de vorm van flyers, folders, sociale media ed.
divearound zal dit voor aanvang activiteit nogmaals aangeven.
Artikel 7.
diveteam divearound.
Bij inschrijving voor een PADI Scuba Diver cursus is cursist automatisch lid van diveteam
divearound. Indien men geen of een andere cursus volgt is het inschrijfgeld 50 euro met het
lopende kwartaal gratis.
Al het bovenstaande is ook op toepassing leden diveteam.
Leden staan met in ieder geval de voornaam vermeld op de website divearound onder leden.
Leden houden zichzelf op de hoogte via nieuwsmail, website en Algemene Voorwaarden.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste emailadres en telefoon nummer in het bestand
van divearound.
Leden hebben zelf aangegeven niet teveel email te willen ontvangen en eventueel hernieuwde
Algemene Voorwaarden worden daarom niet via mail kenbaar gemaakt, de nieuwste versie
staat op de website onder CONTACT.
Artikel 7.1
Kosten/ Opzeggen.
De kwartaal kosten zijn 25 euro per automatische incasso en worden vooraf afgeschreven op
of vlak na 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Wanneer er niet per automatische incasso wordt betaald is het diveteam lid zelf
verantwoordelijk voor een kwartaal betaling van 35 euro, hierbij wordt geen diveteampas aan
het lid verstrekt.
Na 1 waarschuwing vanwege te laat betalen volgt uitsluiting diveteam.
Opzeggen kan ten alle tijden zonder teruggave gemaakte kosten lidmaatschap.
Opzegging moet minimaal 6 dagen voor incasso datum per mail met als onderwerp ‘opzeggen
diveteam’ bij divearound binnenkomen en is alleen geldig met inlevering van diveteampas.
Verlies of diefstal van diveteampas moet direct gemeld worden, voor een nieuwe pas wordt
25 euro in rekening gebracht.
Artikel 7.2
Korting.
Een herhalingsintro voor 10 euro (een korting van 25 euro).
Huren van masker, snorkel, vinnen, schoentjes en wetsuit voor 10 euro per dag (een korting
van 15 euro) tijdens een zwembad duik of een begeleide buitenwaterduik (dus niet geldig
tijdens opleiding)
Artikel 7.3
VDN.
Door lid te zijn van diveteam divearound is elk lid automatisch lid van de duikvereniging;
Vrienden Duiksport Nederland (VDN).
De contributie bedraagt 1 euro per jaar, deze is al verwerkt vanuit de bijdrage diveteam.
Elk diveteam lid kan ten alle tijden opzeggen voor de VDN, als gevolg heeft het lid geen
enkel recht meer op acties vanuit de VDN (oa zwembad in Smilde).
Het bestuur van de VDN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de activiteiten van
de leden.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor veiligheid, logistiek, verzekeringen, keuringen ed.
Artikel 7.4
Zwembad (Dwingeloo, Smilde, op locatie)
Gratis gebruik van zwembad voor duikactiviteiten wanneer divearound huurt en de veiligheid
niet in gevaar komt, door divearound te beoordelen.
Zwemmen alleen in overleg met divearound.
divearound kan niet garanderen dat er genoeg uitrusting is of dat de flessen vol zijn.
Omdat je geen divearound programma volgt ben je niet via divearound verzekerd en duik je
dus op eigen risico.
Een diveteam lid welke alleen onder begeleiding van een PRO het water in mag, dient zich te
voren bij divearound te melden.
divearound kan niet garanderen dat er een PRO voor het diveteam beschikbaar is.
Artikel 7.5
Buitenlocatie (Blijdenstijn, de Moere en Sellingerbeeste).
Alleen op vertoon van diveteampas.
Ieder lid van het diveteam heeft een vergunning om te duiken in duikplas Blijdenstijn te
Ruinerwold, de Moere en Sellingerbeeste.
Door hier te duiken houdt een lid zich aan de daar geldende regels volgens de NNDF.
Wanneer men persoonlijk met niet-diveteam leden duikt dient men na te gaan of zij een
vergunning hebben, zoniet dan mag er niet met hen gedoken worden en kan er bij overtreding
uitsluiting diveteam plaatsvinden.
Artikel 7.6
Vakanties/Uitjes/Buitenduiken
divearound is niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer een diveteam lid niet aan een
programma van divearound deelneemt dmv inschrijving.
Duikt iemand op ‘eigen titel’ dan is die persoon geen deelnemer divearound.
Artikel 7.7
Royeren.
divearound is bevoegd op ieder moment een lid van het diveteam te royeren met opgaaf van
reden, zonder teruggave lidmaatschapkosten.
Het lid moet, om automatische incasso te beëindigen, de lidmaatschap pas inleveren en heeft
geen enkel recht meer op acties vanuit het diveteam.
Artikel 7.8
Voordelen diveteam zijn online vastgesteld via
http://www.divearound.com/activiteiten/diveteam/
Aldus opgesteld 30-09 2015 te Dwingeloo.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Duikwinkel Online .nl | sitemap | rss